You are currently viewing Kako tranzitno vreme utiče na transport robe?
Kako tranzitno vreme utiče na transport robe

Kako tranzitno vreme utiče na transport robe?

U poslu, vreme je novac. A u logističkoj industriji, gde često morate da povežete više procesa i ljudi u precizan redosled transporta, cena kašnjenja je previsoka, a vrednost tačnog planiranja je nemerljiva. 

Samo da ilustrujemo razmere, sećate se da je Suecki kanal blokiran od strane kontejnerskog broda Ever Given u martu 2021 godine? Stručnjaci su izračunali da je usporio trgovinu sa ukupnom dnevnom vrednošću od 9,6 milijardi dolara!

U ovom članku ćemo objasniti šta je tranzitno vreme u logistici, kako tranzitno vreme utiče na vaše poslovanje i na koje faktore morate da računate, stoga nastavite da čitate. 

Tabela sadržaja

  1. Šta je tranzitno vreme?
  2. Koji faktori utiču na vreme tanzita?
  3. Ekološki faktor tranzitnog vremena
  4. Kako izračunati vreme tranzita?
  5. Primer kalkulacije tranzitnog vremena
  6. Kako optimizovati tranzitno vreme

Šta je tranzitno vreme?

Po definiciji, vreme tranzita se odnosi na bilo koji način transporta koji se koristi za prenos robe, ponekad čak i više njih. Pošiljka se može isporučiti od tačke A do tačke B korišćenjem teretnog broda, pa zatim aviona, voza ili kamiona. Postoje čak i dronovi i druge inovativne metode, ali one (još) nisu tako uobičajene. 

U logističkoj praksi, kamion ne može samo da preveze robu od jedne do druge tačke, već u samom procesu ima određenih “blokada” koje utiču na realno vreme isporuke i moraju se uzeti u obzir. Na primer:

  1. Previđeno vreme polaska je vreme kada kamion polazi sa početne tačke, kao što je na primer iz magacina.
  2. Predviđeno vreme dolaska je vreme kada se očekuje da vozilo stigne na svoje odredište. 
  3. Predviđeno vreme isporuke je konačna tačka lanca snabdevanja. To je vreme kada se očekuje da će pošiljka biti predata krajnjem kupcu. 

Vreme u tranzitu između polaska, dolaska i isporuke može da varira u zavisnosti od rute isporuke ili načina transporta koji se koristi, ali i drugih faktora koje ćemo sada navesti. 

Koji faktori mogu uticati na vreme tranzita u isporuci?

Način transporta i udaljenost su dva glavna faktora koja utiču na vreme tranzita isporuke. Mnogi planirani i neplanirani faktori takođe mogu igrati ulogu, a ovu su najčešći.

Slobodan prostor: Da bi pošiljka stigla sa jednog mesta na drugo, potrebno je da postoji slobodan prostor. Ako nema mesta u magacinu, kontejneru ili na brodu, ta pošiljka će morati da sačeka ili pronađe drugi način transporta.

Praznici: Svako ko radi sa pošiljkama iz Kine treba da zna da se njihove fabrike zatvaraju na mesec dana tokom kineske Nove godine. U Sjedinjenim Državama, praznik 4. jula ili neki drugi produženi vikend može imati uticaja na pošiljke, ali ne tako seizmično kao kada stanu na čitav mesec.

Vremenske prilike: Loše vreme takođe može zadržati mnoge vrste transporta. Magloviti uslovi ili sneg mogu usporiti vozače na prometnim putevima. Kako loše vreme postaje sve češće, vremenske prilike će sve više uticati na vreme transporta, što je posebno izrazito zimi.

Problem u lancu snabdevanja: Nedostatak ljudi u skladištima za komisioniranje i pakovanje, štrajkovi radnika i poteškoće u ispunjavanju drugih uloga u lancu snabdevanja takođe mogu igrati ulogu da vaš kamion kasni. Pored toga, postoje i zakonski propisi koji ograničavaju broj sati koje vozač može da provede za volanom na putu.

Nepredviđene okolnosti: Nesreće, kvarovi, gust saobraćaj i loše planiranje ruta takođe utiču na vreme tranzita, pa bi takvi problemi mogli da zadrže vozača satima. Ovi izazovi se mogu rešiti efikasnijim planiranjem rute. Bez mogućnosti predviđanja vremena, saobraćaja i drugih faktora dok ste u tranzitu, vreme i troškovi tranzita mogu se neočekivano povećati.

Ekološki faktor tranzitnog vremena

Još jedan važan faktor kada se razmatra vreme u tranzitu je ekološka održivost vašeg poslovnog modela. Smanjenje vremena u tranzitu ne samo da smanjuje troškove isporuke trgovaca i poboljšava zadovoljstvo kupaca, već i smanjuje štetni uticaj na životnu sredinu uzrokovan neefikasnom isporukom. Što je manje vremena potrebno trgovcima da isporuče svoje proizvode potrošačima, to je ekološki prihvatljivije.

Međutim, da li je ekološki prihvatljivije ekvivalentno skuplje? Ukratko ne, ne uvek. Smanjenje potrebnog materijala za transport može uštedeti značajan novac kompaniji, a u slučaju da se ova opcija pokaže skupljom, 57% ispitanika Sifted ankete navelo je da bi platilo i do 10% više ako je u pitanju ekološki prihvatljiviji transport. 

Smanjenje nepotrebnog papira u paketima, ali i omogućavanje digitalne komunikacije i praćenje isporuke odličan je prvi korak ka budućnosti i ekološki održivom modelu poslovanja.

Kako izračunati vreme tranzita?

Mnogi logističke kompanije nude usluge ubrzane isporuke, dostava istog dana postaje sve popularnija među potrošačima, a ujedno je usluga koja može više da se naplati. Ali da biste ispunili očekivanja kupaca o rokovima isporuke, kritično je da precizno izračunate tranzitno vreme. 

Kao što svi znamo iz nastavnog plana i programa srednje škole, vreme je jednako udaljenost podeljena sa brzinom. Dakle, ako znate udaljenost rute i prosečnu brzinu transporta, lako možete napraviti grubu procenu, recimo, vremena dolaska kamiona. 

To možete učiniti ručno ili pomoću raznovrsnih računarskih alata kao što je Excel.

Ovaj pristup je jednostavan i ne zahteva nikakvo ulaganje ili razvojni napor, ali svi razumemo da su takva „predviđanja“ daleko od stvarnosti. Evo kako da budete precizniji u svojoj estimaciji vremena.

Primer kalkulacije tranzitnog vremena

Za precizniju kalkulaciju, počnite od činjenice da vozač može da vozi samo oko 80 kilometara na sat (u proseku), 6 sati dnevno. Dakle, prema zakonu, on može da vozi najviše 480 kilometara svakog dana. Prvog dana, ako uključite vreme preuzimanja, dostavu i granično carinjenje, vozač će zapravo preći manju kilometražu, možda svega 350 kilometara. 

Uobičajeno je da prevoznik provede najmanje pola smene vožnje preuzimajući više pošiljki i pola smene na isporuku istih, tako da zbog toga dodate jedan dan tranzitnom vremenu kamiona. Primera radi, ako kamionu treba dva dana da preveze robu od tačke A do tačke B, uračunajte jedan dodatan dan tranzitnog vremena i onda bi realno očekivano vreme dostave bilo tri dana. 

Ukoliko kamion sa robom prelazi granicu, u tranzitno vreme biste uračunali i očekivano vreme provedeno na graničnim prelazima. Mnogo je varijabli koji mogu da utiču na tranzitno vreme, a uzimajući sve potencijalne faktore u obzir, u zavisnosti od rute, krucijalno je za preciznu kalkulaciju. 

Takođe, uobičajeno je da se sklopi ugovor između strana koje šalju i isporučuju proizvode. Takav ugovor obično sadrži tekstualno upozorenje za koje vrste kašnjenja transportna kompanija neće biti odgovorna za pokrivanje.

Kako optimizovati tranzitno vreme?

Pošto kupci postaju sve zahtevniji i žele da znaju šta se tačno dešava sa njihovom robom, prevoznici moraju da prate i poboljšavaju svoju uslugu, pružajući najpreciznije informacije. Trenutno, tehnologija poput GPS praćenja vozila nam omogućava da pratimo pošiljke u realnom vremenu, kreiramo prognoze zasnovane na podacima i pravimo tačne procene vremena koje mogu sačuvati budžet i ugled brenda na dugoročnom planu.

Ukoliko želite da optimizujete svoje poslovanje i digitalizujete poslovne procese, E-Box Logistic kompanija vam može pomoći u toj tranziciji. Kontaktirajte nas na broj telefona +381 60 352 2009, putem email adrese office@e-boxlogistic.net ili nas posetite u Beogradu, Veljka Dugoševića 54.