You are currently viewing Šta je EUR1 i čemu služi?
sta je eur1

Šta je EUR1 i čemu služi?

U srcu globalne tržišne mreže stoje ključni međunarodni sporazumi koji omogućavaju fluidnost trgovine. Kroz ovu široku mrežu, slobodna trgovina je postala lakša zahvaljujući precizno definisanim regulativama, među kojima se ističe esencijalni dokument – EUR 1. 

U savremenom trgovinskom okruženju, zemlje poput Srbije teže optimalnoj razmeni s’ partnerima poput Evropske unije, koristeći se trgovinskim sporazumima. Da bi se uživalo u sporazuma i prednostima istih, presudna je ispravna dokumentacija o poreklu robe, pri čemu EUR 1 obrazac igra jako bitnu ulogu.

Tabela sadržaja

 1. Šta je EU1 dokument?
 2. Proces izdavanja
 3. Izjava na fakturi kao alternativa
 4. Definisanje porekla robe

EUR1 dokument – Šta je to?

Za kamionske prevoznike, EUR1 je ključan deo carinske dokumentacije. Ovaj obrazac objašnjava preferencijalno poreklo robe, i služi kao dokaz da je roba koja se izvozi ili uvozi poreklom iz zemlje članice Evropske Unije ili neke od zemalja sa kojima EU ima sklopljene trgovinske sporazume.

Glavna svrha ovog sertifikata je omogućavanje robi da koristi snižene ili čak nulte carinske stope pri ulasku u zemlju odredišta, pod uslovom da su kriterijumi o poreklu robe zadovoljeni. Za prevoznike tereta je od presudne važnosti da poseduju ovu dokumentaciju i da su upoznati sa njom.

 • Potvrde o poreklu robe su važeće četiri meseca od dana izdavanja u zemlji proizvodnje. U tom vremenskom okviru, trebalo bi da budu dostavljene carinskim službenicima zemlje uvoznice. Ipak, u nekim specifičnim slučajevima, ovaj četvoromesečni rok može biti produžen.

Proces izdavanja i korišćenja EUR1 obrasca

Razumeti proces izdavanja i korišćenja ovog obrasca je od suštinskog značaja za sve učesnike u lancu snabdevanja:

Ko izdaje EUR1 i u kojim situacijama?

EUR1 dokument izdaju ovlašćeni carinski organi ili trgovinske komore zemlje izvoznice. Izdavanje se obično vrši na zahtev izvoznika ili njegovog zastupnika. 

Ovaj sertifikat se koristi kada roba koja se prevozi ima pravo na snižene carinske stope ili je oslobođena carine u zemlji uvoznici, na osnovu trgovinskih sporazuma sa Evropskom unijom ili drugim pridruženim zemljama.

Procedura potvrđivanja porekla i zašto je to važno za kamionske prevoznike

Pre nego što se EUR1 izda, izvoznik mora dostaviti odgovarajuće dokaze koji potvrđuju poreklo robe. To može uključivati dokumente poput faktura, izjava proizvođača ili specifične sertifikate o poreklu. Nakon što se poreklo potvrdi, carinski organi ili trgovinska komora izdaju EUR1 dokument. 

Za kamionske prevoznike, ovaj proces potvrđivanja je od ključne važnosti jer im omogućava da se oslone na ovaj dokument prilikom prelaska granice, garantujući da će roba biti tretirana prema odgovarajućim carinskim stopama.

Posledice nepravilnog ili nedostatka EUR1 dokumenta prilikom transporta

Nepravilno popunjavanje ili potpuno izostavljanje EUR1 dokumenta može imati značajne posledice tokom kamionskog prevoza robe. Evo šta to znači u praksi:

 • Nepravilno popunjavanje ili overa: Ako EUR1 dokument nije pravilno popunjen ili overen od strane nadležnih organa, roba može podleći standardnim carinskim stopama u zemlji uvoznici. Umesto da koristi povoljnije stope, uvoznik kao posledicu može imati veće troškove.
 • Nedostatak dokumenta: Ako EUR1 dokument ne prati pošiljku, posledice su slične onima kod nepravilnog dokumenta, sa naglaskom na primenu standardnih carinskih stopa.
 • Posledice za kamionske prevoznike: Za prevoznike, nedostatak ili nepravilnost EUR1 obrasca može dovesti do zadržavanja robe na carini, mogućih kašnjenja u transportu, dodatnih troškova povezanih sa zadržavanjem ili kašnjenjem, i komplikacija u procesu isporuke robe.

Izjava na fakturi kao alternativa EUR1 sertifikatu

Dok je EUR1 obrazac često standard za dokazivanje preferencijalnog porekla robe, postoji i alternativa koja može biti korisna u određenim situacijama. Ova alternativa je poznata i kao Izjava na fakturi.

Ovo su karakteristike Izjave na fakturi:

 • Osnovna svrha: Izjava na fakturi služi kao potvrda preferencijalnog porekla robe, baš kao i EUR1 sertifikat. Međutim, njena primena je ograničena na pošiljke čija ukupna vrednost ne prelazi 6.000 evra.
 • Procedura izdavanja: Izjava se može otisnuti, otkucati ili čak ručno ispisati na fakturi, dostavnici ili drugom dokumentu. Ako se ručno ispisuje, mora biti napisana mastilom i štampanim slovima. Ključno je da izjava koristi jednu od jezičkih verzija navedenih u relevantnom protokolu i da je u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom zemlje izvoza.
 • Dokaz o poreklu: Izvoznici koji koriste Izjavu na fakturi moraju biti spremni da pruže svu neophodnu dokumentaciju koja dokazuje poreklo robe, kao i da su ispunjeni svi relevantni uslovi.
 • Potpis: Svaka izjava mora nositi originalni potpis izvoznika kako bi bila validna.

Zašto je Izjava na fakturi podjednako važna?

Ova alternativa EUR1 sertifikatu može biti posebno korisna za manje pošiljke ili u situacijama gde izvoznici žele da pojednostave proces. Ona omogućava bržu obradu, a s’ obzirom na to da se direktno integriše s fakturama, smanjuje potrebu za dodatnim formularima.

Definisanje porekla robe

Pre nego što se rastanemo, važno je da znate da poreklo robe nije isto što i pravila koja ga definišu. Poreklo robe može se svrstati u dve osnovne kategorije:

 • Preferencijalno poreklo
 • Nepreferencijalno poreklo

Ove kategorije se drastično razlikuju u svojoj primeni i definiciji. Ključna razlika je u tome što preferencijalno poreklo nudi trgovinske pogodnosti, dok nepreferencijalno poreklo to ne čini.

Nepreferencijalno poreklo se može dalje razložiti na:

 • Proizvodi nastali isključivo unutar jedne države: Ovo se najčešće odnosi na primarne proizvode poput proizvoda životinjskog porekla koji se potom dotatno obrađuju u finalne proizvode.
 • Proizvodi obrađeni u više zemalja: Za proizvode koji su prerađeni u više država, poreklo se određuje prema zemlji u kojoj je proizvod doživeo svoju završnu i ekonomski najznačajniju transformaciju.

U određenim situacijama, carinske vlasti mogu zahtevati dodatnu dokumentaciju i dokaze o poreklu robe kako bi se potvrdila njegova autentičnost.

EUR1 – Ključ za uspešnu trgovinu

Svako ko se bavi izvozom i uvozom unutar Evropske Unije ili sa zemljama koje imaju trgovinske sporazume sa EU treba da razume važnost carinske dokumentacije i kako ona utiče na trgovinske tokove. 

Bilo da se odlučujete za EUR1 dokument kao standardni oblik potvrde preferencijalnog porekla ili koristite Izjavu na fakturi kao alternativu za manje pošiljke, ključno je biti informisan i siguran u svoj izbor.

Greške ili propusti u vezi sa ovim dokumentima mogu dovesti do nepotrebnih kašnjenja, dodatnih troškova i komplikacija. Stoga je neophodno razumeti kako i kada koristiti ove dokumente, kao i biti u toku sa svim promenama i pravilima koja se odnose na njih.

Ako imate bilo kakvih nedoumica ili pitanja vezanih za EUR1 dokument, Izjavu na fakturi ili bilo koji drugi aspekt dokumentacije i carinskog postupka, slobodno se obratite stručnom timu E-Box Logistic-a.