You are currently viewing Kuda se kreće logistika? Trendovi u logistici za 2023 godinu
trendovi u logistici

Kuda se kreće logistika? Trendovi u logistici za 2023 godinu

Logistika je jedan od najvažnijih segmenata savremenog poslovanja, a u godinama koje dolaze, ona će imati još veći značaj. U svetu koji se brzo menja, inovacije i tehnološki napredak predstavljaju ključne faktore koji utiču na razvoj logistike. 

U ovom članku, istražićemo najbitnije trendove u logistici za 2023. godinu i razmotriti kako će ovi trendovi uticati na način poslovanja u ovom sektoru. Bilo da se radi o razvoju robotske tehnologije, primeni veštačke inteligencije, održivom transportu, ili drugim aspektima logistike, jedno je sigurno: kompanije koje budu u stanju da se prilagode novim trendovima i inoviraju svoje poslovanje, imaće prednost u odnosu na konkurenciju.

  1. Nova era u transportu: Autonomna vozila

Savremena transportna logistika je uvek u pokretu i zahteva inovativna rešenja za efikasan prevoz robe. Jedan od najvećih trendova koji će revolucionisati industriju transporta je razvoj autonomnih vozila. 

Kompanije poput Amazona, UPS-a i DHL-a su svesne potencijala ove tehnologije i ulažu značajna sredstva u istraživanje i razvoj autonomnih vozila kako bi poboljšale svoje usluge i smanjile troškove dostave. Kao rezultat toga, ovaj tip vozila će uskoro postati glavno sredstvo za isporuku robe, omogućavajući kompanijama i korisnicima brzo i jednostavno slanje svojih proizvoda širom sveta. 

Može se zaključiti da će autonomna revolucija u transportu promeniti način na koji se roba isporučuje i otvoriti nove mogućnosti za efikasniji prevoz robe. Štaviše, osim logističkih kompanija, i proizvođači automobila će iskoristiti ovu tehnologiju za dalji razvoj potpuno automatizovanih vozila. 

  1. Održivi pristup logistici

Održiva logstika, ili zelena logistika, obuhvata skup mera i politika osmišljenih da smanje uticaj zagađenja poslovnih aktivnosti na životnu sredinu. Da bi smanjile otpad i potrošnju energije u lancima snabdevanja, kompanije primenjuju razne mere, uključujući efikasnije upravljanje skladišnim prostorima, korišćenje električnih vozila i upotrebu biorazgradivih materijala. 

Prema istraživanju kompanije Descartes, koje je sprovedeno među potrošačima u Evropi, SAD-u i Kanadi, 54% ispitanika bi bilo spremno da duže čeka da bi njihova pošiljka bila isporučena održivim metodama, dok bi 20% bilo spremno čak i da plati više za takvu vrstu usluge. 

Ovo istraživanje pokazuje da sve veći broj ljudi postaje svesniji važnosti održivog razvoja i spremni su da pruže podršku kompanijama koje ulažu napore u očuvanje životne sredine. Na svu sreću, možemo videti da sve veći broj korporacija teži smanjenju svog otpada, ugljeničnog otiska i zagađenja u svim fazama lanca snabdevanja.

  1. Dronovi i ostala rešenja za “last mile” isporuke

S obzirom da se razvoj internet trgovine drastično povećao poslednjih godina, potrebno je osigurati bržu i efikasniju dostavu “za poslednji kilometar”. Kupci sve više traže personalizovana iskustva i Same-Day-Delivery opciju, pa su se mnoge kompanije i preduzetnici okrenuli isporuci robe na lokalnom nivou kako bi im to omogućili.

S tim u vezi, kompanije poput Google-a i Amazona su počele koristiti autonomne dronove za isporuke u poslednjem kilometru da bi se dodatno ubrzali postupci dostave. Ovi procesi isto uključuju i pametnije korišćenje i postavljanje modernizovanih skladišta i takozvanih nano-skladišta. 

U ovom dinamičnom i konkurentnom okruženju, logističke kompanije moraju biti u toku sa najnovijim tehnologijama kako bi pružile najbolje usluge kupcima. Sve ove inovacije omogućavaju internet trgovini da nastavi sa rastom i pruža kupcima zadovoljstvo bržom, jeftinijom i pouzdanijom dostavom.

  1. Robotizacija logistike: Kako se roboti bave procesom dostave u skladištima

Narastajući trend u biznisu u 2023. godini je implementacija robotske automatizacije procesa (RPA) u cilju automatizacije ponavljajućih poslova. Pored ostalih funkcija, RPA se koristi za povezivanje sa web aplikacijama, kreiranje direktorijuma, kopiranje i lepljenje podataka, i pomeranje datoteka.

Ova tehnologija može biti veoma korisna u logistici, unapređujući praćenje proizvoda i praćenje statusa isporuke narudžbina. To znači da RPA takođe omogućava i automatsko kreiranje elektronskog dokaza o isporuci, slanje obaveštenja o vremenu isporuke, i informisanje klijenata o mogućim kašnjenjima, što ste možda i videli u praksi do sad.

Sve u svemu, korišćenje RPA tehnologije u poslovanju ima potencijal da smanji troškove, ubrza procese i poboljša kvalitet usluge, što dovodi do veće zadovoljstva klijenata i veće efikasnosti poslovanja. Nije ni čudo što se predviđa da će do 2026. godine čak 75% većih stovarišta koristiti pametne robote!

  1. 3D štampa i proizvodnja po potrebi

U svetu logistike, 3D štampa je sve popularnija zbog svojih mnogobrojnih prednosti. Zahvaljujući ovoj tehnologiji, proizvodnja robe po potrebi je postala novi trend, što omogućava kompanijama da smanje otpad i povećaju efikasnost proizvodnje.

Proizvođači mogu koristiti 3D štampače u različitim fazama procesa lanaca snabdevanja, što uključuje skladišta, distributivne centre i različite vrste transportnih sistema (npr. vazdušni ili pomorski saobraćaj). Štaviše, možemo očekivati novu uslugu – dostavu 3D-štampanih delova istog dana.

Takođe, sve više kompanija iz različitih sektora se okreće 3D štampi jer postaje sve pristupačnija i razvijenija. U 2023. godini očekuje se da će se razviti nove alatke za organizovanje i integraciju flote 3D štampača i/ili robota u proizvodne procese.

  1. Digitalna transformacija logistike: primena blockchain-a, cloud-a, IoT-a i veštačke inteligencije

U ovom delu ćemo se fokusirati na najznačajnije tehnologije koje će imati veliki uticaj na logistiku u 2023. godini: uvođenje blockchain tehnologije, usvajanje cloud tehnologija i korišćenje veštačke inteligencije:

Blockchain tehnologija – novi pristup logističkim operacijama

Blockchain tehnologija je novi koncept u logistici, koji obećava da će značajno poboljšati efikasnost i bezbednost logističkih operacija. Ova tehnologija omogućava decentralizovano beleženje transakcija, što povećava transparentnost i sprečava mogućnost krivotvorenja. Blockchain se može koristiti za praćenje statusa pošiljki i globalnu trgovinsku dokumentaciju.

Ubrzani razvoj cloud tehnologija u logistici

Sve više kompanija u logistici se okreće cloud tehnologijama za čuvanje i upravljanje podacima. Ovaj trend donosi brojne koristi, poput lakoće prilagođavanja, veće pouzdanosti i nižih troškova održavanja sistema. Osim toga, cloud tehnologije pružaju bolju bezbednost podataka kroz enkripciju.

Poslovanje pomoću IoT (Internet of Things) tehnologije

IoT (Internet of Things) je tehnologija koja omogućava povezivanje različitih uređaja na internet, što je uveliko promenilo način poslovanja u logistici. IoT uređaji u logistici, poput senzora i tagova, omogućavaju praćenje robe u realnom vremenu tokom celog procesa transporta, od proizvodnje do isporuke krajnjem korisniku.

Primena IoT uređaja u logistici može takođe pomoći u povećanju bezbednosti transporta, smanjenju gubitaka i krađa, kao i poboljšanju kvaliteta proizvoda. Na primer, senzori u hladnjačama mogu pratiti temperaturu i vlažnost, što omogućava logističkim kompanijama da održavaju optimalne uslove za transport osetljive robe poput hrane i lekova.

Primena veštačke inteligencije u lancu snabdevanja

Do 2025. godine, 25% odluka u lancu snabdevanja će biti doneto pomoću veštačke inteligencije, što je trend koji se očekuje u svim industrijama. U logistici, veštačka inteligencija se može primeniti u upravljanju inventarom, predviđanju potražnje, određivanju cena prevoza robe, smanjenju otpada, i očuvanju bezbednosti. Ovakve primene veštačke inteligencije obećavaju veću efikasnost, ali i moguće smanjenje broja zaposlenih u sektoru logistike.

Šta možemo zaključiti?

S obzirom na trendove u logistici u 2023. godini, možemo zaključiti da se industrija stalno razvija i prilagođava novim zahtevima i tehnologijama. Uvođenjem novih tehnologija poput automatizacije, veštačke inteligencije i IoT-a, logistički procesi postaju efikasniji i transparentniji, što omogućava brže i preciznije isporuke robe. Pored toga, sve više se radi na održivosti i smanjenju ekološkog uticaja logističkih aktivnosti, čime se doprinosi zaštiti životne sredine.

Ukratko, ovi trendovi omogućavaju logističkoj industriji da se prilagodi novim izazovima i zahtevima tržišta, što znači da će ovi procesi postati još efikasniji i prilagođeniji savremenim potrebama klijenata.