Izveštaji i proračuni - upravljanje troškovima voznog parka

Transportna logistika voznog parka nije samo GPS следене на МПС, već i praćenje i optimizacija troškova na dnevnom, mesečnom i kvartalnom nivou. 

Uz našu E-box mobilnu aplikaciju možete preko dekstopa, tableta ili telefona u svakom trenutku da merite:

Fiksne troškove

Cenu po kilometru

Cenu po satu