Slide 1

E-Box Logistic

Пътни такси в Хърватия: Транспортна логистика

Напреднало решение за ефективна логистика по пътищата на Хърватия, с ползване на софистицирани GPS технологии. 

Електронно събиране на пътни такси в POSTPAID режима достъпно e само на юридически лица през нашата компания. Услугата подразбира инсталиране нa TAG устройство в POSTPAID режима на всички МПС на Вашата компания. Вашите МПС тогава могат безпрепятствено да се движат и ползват автомагистрали в Хърватия без каквито и да било ограничения. Получавате една месечна фактура за всичките Ви МПС, както и подробна спецификация за ползване на автомагистрали. По този начин получавате картина за движението и ползването на Вашите МПС във връзка с пътни такси. Без банкови гаранции и депозити!

БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПЛАЩАНЕ

Всяко МПС има post-paid TAG. Един месец МПС ползва автомагистрали в Хърватия без каквито и да било плащания.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ТРЪГВАНЕ

С месечна фактура получавате и спецификацията на всички търгвания поотделно за всеки камион. На спецификацията имате всички неопходими информации заради по-добър обзор на реализирания разход.

ЕДНА ФАКТУРА ЗА ВСИЧКИ МПС

В началото на следващия месец получавате една фактура за всички МПС. Ако платите фактурата навреме, придобивате право на отстъпка.

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ И ЛИМИТИ

Нашата оферта не е ограничена с брой на МПС нито с размер на Вашият месечен разход. Имаме клиентите които имат 1 МПС, но имаме и клиентите които имат повече от 100 МПС.

ПЛАЩАНЕ ДО 45 ДНИ

Два пъти месечно получавате фактури, с падежа на 15 дни.

ОБЕДИНЕНА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Една фактура за всичките Ваши МПС с подробна спецификация.

Без банкови гаранции

Няма нужда да губите време с банка търсейки банкова гаранция която струва.

БЕЗ ЗАРЕЖДАНЕ НА TAG

Шофьорите не са длъжни да дозареждат tag устройство и с това не трябва на шофьорите да давате пари или карти.

БЕЗ ЛИМИТИ

TAG устройства нямат лимити. Колкото ползвате автомагистрали, толко ще платите по ценоразписанието на пътища в Хърватия.

Няма нужда да губите време с банка търсейки банкова гаранция която струва

Без чакане на пункта

Финансово по-ефективни пътувания

Зборна фактура към края на месеца

Уговорете безплатна консултация

Contact Form Demo

E-Box Logistic централи

Офис в Сърбия

Офис в Македония

Офис в Румъния