You are currently viewing Šta je EETS i kako funkcioniše?

Šta je EETS i kako funkcioniše?

EETS (European Electronic Toll Service) je skraćenica za Evropsku elektronsku uslugu naplate putarine i evropska direktiva koja se odnosi na interoperabilnost elektronske naplate putarine u Evropskoj uniji. Ona propisuje da svaki korisnik puta može pristupiti elektronskoj naplati putarine širom kontinenta koristeći jedan ugovor i jednu ugrađenu naplatnu kutiju. U nastavku teksta ćemo detaljno objasniti kako funkcioniše ova elektronska usluga, i kako može sa organizacionog i finansijskog aspekta da pomogne svakoj transportnoj kompaniji!

Tabela sadržaja

  1. Kako funkcioniše EETS?
  2. Rešenje za plaćanje putarine po meri svake kompanije
  3. Kako da znam koje naplatne kutije i vinjete mi trebaju?
  4. Kako su kartice za gorivo povezane sa EETS? 

Kako funkcioniše EETS?

Svaka država članica EU ima svoj sistem naplate putarine i propise. Trenutno postoji preko 100 provajdera naplate putarine, od toga na primer njih 20 samo u Francuskoj. Uz mnoštvo naplatnih kutija, vinjeta i provajdera usluga na tržištu, za sve kompanije koje se bave logistikom važno je pronaći optimalno i ekonomično rešenje.

Univerzalno rešenje za celu Evropu još uvek ne postoji. Nekoliko sistema već pomaže u plaćanju putarine u više evropskih zemalja sa naplatnom kutijom. Za dodatnu pokrivenost, pravna i fizička lica mogu da koriste nacionalne naplatne kutije i vinjete. Sa manje naplatnih kutija na kontrolnoj tabli, život vozača i upravljanje voznim parkom su olakšani na putu ka univerzalnom rešenju.

Procedure sertifikacije i tehničke implementacije elektronske naplate putarine čine integraciju EETS kompleksnom. Očekuje se da će potpuna integracija svih evropskih sistema naplate putarine potrajati još pet do šest godina.

Upravljanje flotom sa međunarodnim destinacijama i povezanim obavezama plaćanja putarine je složena stvar. Različiti nacionalni sistemi za naplatu putarine zahtevaju različite naplatne kutije i načine plaćanja. Ovo može da proizvede probleme za vozače i firme i da uzrokuje kašnjenja. Istovremeno, administrativna obrada ovih sistema je dugotrajan posao.  

Rešenje za plaćanje putarine po meri svake kompanije

U ovom momentu i dalje postoje sledeća dva načina plaćanje putarina u Evropskoj Uniji:

  1. Standardne naplatne rampe gde je potrebno da vozač na licu mesta plati putarinu kešom ili firminom karticom
  2. Plaćanje vinjetama koje obezbede ovlašćenje da vozite na putevima Evropske Unije

E-Box Logistic ima sveobuhvatno rešenje za naplatu putarine koje može da se prilagodi potrebama svake kompanije. Posle uvođenja EETS-a 2018. godine, plaćanje putarine u EU samo jednom onboard jedinicom (OBU) je konačno postalo stvarnost. OBU rešenje omogućava sistemu za naplatu putarine identifikaciju vozila koje plaća putarinu i elektronski skladišti i obrađuje informacije, bez potrebe da se vozač zaustavlja.

Sveobuhvatna usluga koju E-Box Logistic pruža sastoji se od sledećih stavki:

  • Nije potrebna bankarska garancija;
  • Vaša kompanija potpisuje samo ugovor o saradnji;
  • Prezentovani su dostupni načini plaćanja koji se menjaju u zavisnosti od države;
  • Na celovitoj mapi koju možete videti ovde, prezentovani su zahtevi svake EU članice poput pravila o tipu vinjeta, pređenoj kilometraži, masi vozila, klasi emisija i domenu.

Poštovanje svih propisa vezanih za naplatu putarine može biti komplikovan zadatak, ali ovakva opsežna usluga koju dobijate na jednom mestu omogućava vašim vozačima da se fokusiraju samo na put. Takođe, papirologija za transport robe će biti maksimalno smanjena, a administracija maltene isključena. Pređašnja zabrinutost oko novčanih kazni na ovaj način je praktično eliminisana.

Kako da znam koje naplatne kutije i vinjete mi trebaju?

Ovo zavisi od međunarodnih ruta u vašoj floti. S obzirom na promenu propisa o nacionalnim provajderima putarina, preporučujemo da nas kontaktirate. Tada možemo da razgovaramo o specifičnim situacijama, iscrtamo međunarodne rute i na osnovu ovih potrebna ponudimo najbolje rešenje za vas i vašu kompaniju.

Kako su kartice za gorivo povezane sa EETS? 

Fizičke kartice za gorivo su i dalje potrebne u nekim zemljama za plaćanje putarine, tunela i mostova. U zemljama u kojima se koristi elektronska naplata putarine, dovoljno je virtuelno povezati ovaj tip kartice sa naplatnom kutijom. Ove kartice se takođe mogu koristiti za plaćanje depozita ili za dopunu putarine (pre-paid).

Šta je EETS – Zaključak

Univerzalna EETS naplatna kutija obezbeđuje putovanja kroz više evropskih zemalja sa jednom naplatnom kutijom i jednostavno plaćanje pomenutih putarina, tunela i mostova. Nastavljamo da radimo sa provajderima putarine na daljem širenju pokrivenosti naplatnih kutija EETS. Kada se novi domeni za naplatu putarine pridruže EETS-u, oni se takođe dodaju našoj mreži. Ovaj sistem elektronske naplate putarine, zajedno sa E-Box uređajem, omogućava jednostavnu naplatu putarine u brojnim zemljama Evropske unije.