You are currently viewing Benefiti GPS praćenja vozila za transportnu logistiku 

Benefiti GPS praćenja vozila za transportnu logistiku 

Sektor logistike i transporta je veoma konkurentna poslovna sfera, pa prihvatanja novih tehnologija nećete dugo ostati konkurentni. Tehnologija GPS praćenja vozila postala je najpopularniji izbor za povećanje produktivnosti, efikasnosti i bezbednosti transportnih preduzeća. Neke od prednosti su očigledne, kao što je praćenje ponašanja vozača i smanjenje troškova zbog prekomernog praznog hoda, ili neovlašćene upotrebe vozila.

Ali vozila voznog parka nisu jedina imovina koju možete da kontrolišete. Ako vaša kompanija koristi generatore, transportne kontejnere, prikolice ili druga specijalizovana vozila, podjednako je važno da pratite ova sredstva, posebno ako se nalaze na nekoliko različitih radnih mesta.

GPS vam omogućava da pratite lokaciju svojih vozila, saznate vreme, a time i cenu po isporuci, i omogućava vam da optimizujete isporuke na osnovu dnevnih i nedeljnih obrazaca koje vidite u saobraćaju. U nastavku teksta saznajte sve prednosti korišćenja GPS uređaja za transportne kompanije.

Tabela sadržaja

  1. Poboljšana alokacija imovine
  2. Automatizovano upravljanje zalihama
  3. Sprečavanje krađe i neovlašćenog korišćenja
  4. Preciznije obračunavanje
  5. Manji operativni troškovi
  6. Unapređena sigurnost vozača

Poboljšana alokacija imovine

Ako imate mnogo teške opreme uskladištene na različitim lokacijama, premeštanje ugovorene opreme na ispravnu lokaciju može biti problematično. Svakodnevno praćenje imovine omogućava da znate koliko sati se koristi svaka vrsta opreme.

Poznavanje broja sati korišćenja vaših sredstava može da spreči da iznajmite ili kupite opremu koja vam nije potrebna. Takođe, može da pomogne da odredite da li je iznajmljivanje bolja opcija umesto kupovine. Možete da osigurate da je odgovarajuća oprema na pravoj lokaciji i da nije stanju mirovanja, što može da uzrokuje kašnjenja u radu.

Pored toga, praćenje imovine vam omogućava da saznate da li se neko sredstvo preterano koristi. Možda ćete primetiti da će posao biti efikasniji ako investirate u dodatnu opremu.

Automatizovano upravljanje zalihama

Osim što možete da nadzirete inventar, takođe možete da sačuvate važne detalje o svojoj opremi, kao što su brend, tip, datum kupovine, kao i informacije o licenciranju i servisiranju. Automatizacijom prikupljanja podataka uklanja se ručni unos podataka, čime se smanjuje šansa za eventualne greške.

Kada dođe vreme za reviziju, sve informacije su spremne i dostupne, čineći ceo proces lakšim za sve uključene. Pored toga, informacije možete učiniti dostupnim na mreži, dajući pristup onima kojima su potrebne. Ove informacije se koriste za automatizovane izveštaje i izradu strategije.

Sprečavanje krađe i neovlašćenog korišćenja

Jedan od najvećih izazova je bezbednost u svakom trenutku. Pored troškova zamene ukradene imovine, postoji i trošak zastoja koji otežava vašem timu da završi posao na vreme, što može dovesti do nezadovoljstva klijenata.

Instaliranje uređaja za praćenje ukradene opreme, osim sprečavanja krađe, smanjiće vreme potrebno za vraćanje ukradene opreme. Dodatan benefit koji dobijate je smanjenje neovlašćenog korišćenja praćenjem bilo kakvog kretanja van unapred određene lokacije.

GPS upozorenja vas obaveštavaju kada vozilo napusti određeno područje, što bi mogao biti znak da je ukraden. Kada podesite ova upozorenja, dobijete tekstualnu poruku ili mail ako dođe do neplaniranog preseljenja.

Preciznije obračunavanje

Praćenje imovine omogućava da pažljivo pratite potrošnju goriva i radni sati mašine. Kombinovanje ovih informacija sa troškovima rada može učiniti obračune preciznijim. Analiza podataka iz prethodnih projekata može poboljšati buduće procene, omogućavajući da podnesete konkurentnije ponude.

Manji operativni troškovi

GPS omogućava jednostavnu dvosmernu komunikaciju između preduzeća i flote. Koristeći GPS možete pratiti rute koje su odabrali vaši vozači i upozoriti ih na njihove loše navike u vožnji. Softver za GPS praćenje ima sveobuhvatnu kontrolnu tablu. Dakle, lako je izračunati troškove poslovanja flote.

Vozači transportnih agencija koriste GPS da identifikuju odgovarajuću rutu. To je opcija koja štedi novac i vreme. Koristeći informacije o GPS praćenju, menadžeri voznih parkova pronalaze rute da stignu do lokacije u najkraćem vremenu. Tako možete usrećiti svoje kupce bržom isporukom tj. slati tačne informacije o vremenu dolaska.

U startu je ovo najbolji način da vaša transportna kompanija smanji troškove i poboljša produktivnost. Kasnije, ovakav sistem može dovesti do pronalaženja i nagrađivanja dobrih vozača.

Unapređena sigurnost vozača

GPS daje jasan uvid u ponašanje vozača u vožnji. Možete spasiti svog vozača od nepromišljene vožnje i prekoračenja brzine. Aplikacija će poslati trenutno upozorenje tokom hitnog slučaja. Ostaćete u toku sa svojim voznim parkom i pomoći svojim vozačima u bilo kom trenutku.

Benefiti GPS praćenja vozila – Zaključak

Sada možete da izaberete GPS uređaj za praćenje vozila da biste uštedeli vreme i trud. Svoju firmu možete učiniti profitabilnijom sa ovom inovativnom tehnologijom. Uvođenje GPS praćenja vozila u transportne kompanije donosi niz benefita koje smo naveli i unapređuje efikasnost celokupnog procesa. 

Ova tehnologija omogućava precizno praćenje i upravljanje vozilima. Pomoću GPS-a, kompanije mogu optimizovati rute, smanjiti vreme putovanja i poboljšati tačnost isporuka. 

Takođe, ova tehnologija omogućava praćenje rada vozača, što vodi ka većoj sigurnosti i smanjenju rizika od krađe vozila. Sveukupno, GPS praćenje vozila omogućava transportnim kompanijama da poboljšaju svoju efikasnost, smanje troškove i pruže bolju uslugu svojim klijentima. Ukoliko želite da instalirate GPS sistem u svom voznom parku, E-Box Logistic je tu da vam u tome pomogne. Kontaktirajte nas na broj telefona +381 60 352 2009, putem email adrese office@e-boxlogistic.net ili nas posetite u Beogradu, Veljka Dugoševića 54.