You are currently viewing Vrste kamionskog transporta robe
Vrste kamionskog transporta robe

Vrste kamionskog transporta robe

Kamionski transport robe predstavlja jedan od najzastupljenijih i najefikasnijih načina prevoza robe širom sveta. U zavisnosti od vrste robe, njene količine, hitnosti isporuke, vremenskih uslova i drugih faktora, postoje različite vrste kamionskog transporta. 

U ovom članku ćemo objasniti dva osnovna načina prevoza kamionom –  FTL kamionski prevoz (Full Truck Load) i LTL kamionski prevoz (Less Than Truckload), analizirajući njihove prednosti i nedostatke.

FTL kamionski prevoz

FTL kamionski prevoz predvodi se i kao “kompletan tovar” ili “pun kamion”. Pod kompletnim transportom smatra se prevoženje velike količine robe samo jednim kamionom. To vozilo potom prevozi svu robu direktno sa jedne tačke na drugu i tovarni prostor se ne deli sa drugim pošiljkama. 

Količina robe, dakle, mora da zauzme celu površinu kamionske prikolice i postoji samo jedan korisnik.

Šta su prednosti i mane FTL načina prevoza?

Prednosti FTL kamionskog prevoza su brojne. Ovaj način prevoza omogućava brži prevoz robe, jer se kamion ne zaustavlja na različitim destinacijama radi utovara i istovara dodatne robe, čime se eliminiše dodatni trud oko obaveštavanja, fakturisanja i vremena čekanja na više lokacija. 

Za nalogodavca, ovo je najbrža varijanta direktnog transporta a vozač ima manje posla – kako oko utovara i istovara, tako i oko osiguravanja tovara. Kako ne postoji potreba za razvrstavanjem i kombinovanjem više pošiljki u jednoj kamionskoj prikolici, FTL kamionski prevoz je obično i jeftiniji po jedinici mere. Ne postoji potreba za pretovarom, što smanjuje mogućnost oštećenja i gubitka robe. Vreme isporuke je kraće u poređenju sa LTL vrstom transporta, jer nema potrebe za čekanjem drugih kupaca.

Kompletan kamionski prevoz takođe pruža veću fleksibilnost u odabiru rute i vremena isporuke. Vozači su slobodni da izaberu najefikasniju rutu za isporuku robe, što smanjuje mogućnost kašnjenja.

Međutim, nedostaci FTL kamionskog prevoza su uglavnom povezani sa potrebom za visokim kapacitetom utovara. Zbog veličine kamionske prikolice, ovaj način prevoza nije uvek praktičan za manje količine robe. Ako kamion ne možete ispuniti dovoljnom količinom, FTL kamionski prevoz može biti skuplji u odnosu na druge vrste transporta. 

U svakom slučaju, kompletan kamionski prevoz je jedna od ključnih metoda transporta robe. Mahom se koristi u globalnoj transportnoj logistici i trgovini, posebno kada je potrebno prevesti velike količine robe brzo i pouzdano.

LTL kamionski prevoz

LTL kamionski prevoz se koristi za prevoženje manje količine robe koja ne zauzima celu kamionsku prikolicu. U ovom slučaju, kamion prevozi različite pošiljke iskombinovane u jednom tovarnom prostoru. 

Dakle, LTL kamionski prevoz se koristi kada kupac nema dovoljno robe za popunjavanje celog kamiona ili kada je cilj smanjenje troškova prevoza, pa se kupčeva pošiljka objedinjuje sa drugim.

Ovaj način prevoza takođe se naziva i zbirnim transportom robe. Omogućava efikasnije korišćenje kapaciteta kamionske prikolice i obično je jeftinije samim tim što su pošiljke manje.

Šta su prednosti i manje LTL načina prevoza?

LTL kamionski prevoz je idealan za mala i srednja preduzeća koja imaju potrebu za prevozom robe na različita odredišta, ali ne i dovoljno velike količine robe da samostalno popune ceo teretni prostor. 

Ovaj način prevoza takođe pruža mogućnost praćenja i upravljanja inventarom, što je vrlo važno za firme koje prevoze osetljivu robu ili robu sa posebnim zahtevima u odnosu na pravila skladištenja ili transporta. 

Sa druge strane, LTL kamionski prevoz može biti sporiji u poređenju sa drugim vrstama transporta, jer se kamion zaustavlja i skuplja robu sa različitih lokacija. Takođe, postoji veća mogućnost oštećenja ili gubitka robe, jer se roba mora kombinovati sa robom drugih klijenata.

LTL kamionski prevoz je jako koristan i popularan način prevoza u globalnoj logistici i trgovini, posebno za manje količine robe koje ne zahtevaju i ne zauzimaju ceo kamion.

Koju vrstu transporta izabrati?

Izbor između FTL i LTL kamionskog prevoza zavisi pre svega od količine robe koju treba prevesti i budžeta koji vam stoji na raspolaganju. Ako prevozite veliku količinu robe, FTL kamionski prevoz može biti najbolja opcija. 

Ukoliko je količina robe manja, ali i dalje veća od jedne palete, LTL kamionski prevoz može biti optimalan izbor. Takođe, ako se radi o manjoj količini robe koju je potrebno često transportovati, možda bi bilo isplativije koristiti LTL kamionski prevoz.

Važno je uzeti u obzir i druge faktore kao što su vreme dostave, potreba za specijalnim zahtevima (npr. hlađenje ili zaštita od loma), udaljenost destinacija i druge dodatne troškove kao što su carinski troškovi i osiguranje.Značaj kamionskog transporta robe

Transport robe kamionom je jako bitan deo globalne logističke mreže. Kamioni su ključni za prevoz velikih količina robe, bez obzira na to da li se radi o prevozu robe unutar države ili međunarodnom transportu robe

​​Takođe, industrija kamionskog prevoza je ključna za ekonomski rast, jer kamionski prevoz omogućava efikasniji transport robe između različitih regija i država, što povećava dostupnost robe i potrošača. Ova vrsta prevoza neophodna je za industrije proizvodnje, tehnologije, prehrambenih proizvoda i maloprodaje, uslužne delatnosti, nafte i gasa i građevinarstva. 

Fleksibilnost u prevozu robe takođe je bitan faktor, a kamioni mogu da stignu do gotovo svake lokacije, čak i do udaljenih i manje pristupačnih mesta. Pošto kamionski prevoz omogućava bržu isporuku robe, smanjuju se troškovi skladištenja i transporta, čineći kamionski prevoz robe neizostavanim delom savremene transportne industrije.

Bez industrije kamionskog prevoza, ove industrije ne bi mogle da funkcionišu, pa samim tim ni savremeno tržište ne bi postojalo. Uprkos nedostatku kamionskih vozača koji svakako utiče na stopu rasta, uloga kamionskog prevoza u ekonomskom rastu nikada nije bila važnija.

Напишете коментар