Slide 1

E-Box Logistic

Финансиски показатели | Табели за раст

Деловни приходи

Број на клиенти

2022

129.147.000

2021

29.147.000

2020

10.183.000

0

50 M

100 M

150 M

Број на клиенти

jan.23

433

jan.22

157

jan.21

71

0

100

200

300

400

500

Вкупен профит

Нето маржа

2022

13.147.000

2021

262.000

2020

133.000

Нето маржа

2023

10,2%

2021

0,9%

2020

1,3%

PeriodБрој на клиенти
jan. 2171
jan. 22157
jan. 23433
PeriodPrihod
202010.183.00
202129.896.000
2022129.147.000
PeriodDobit
2020133.000
2021262.000
202213.147.000
PeriodНето маржа
20201,3%
20210,9%
202310,2%