Slide 1

E-Box Logistic

Патарини во Србија: Транспортна логистика

Napredno rešenje za efikasnu logistiku na putevima Srbije, uz korišćenje sofisticirane GPS tehnologije. 

Elektronska naplata putarina u Srbiji u POSTPAID režimu dostupna je samo pravnim licima preko naše kompanije. Usluga podrazumeva instalaciju TAG uređaja u POSTPAID režimu na sva vozila Vaše kompanije. Vaša Vozila onda mogu nesmetano da se kreću i koriste autoputeve u Srbiji bez ikakvih limita. Dobijate jednu mesečnu fakturu za sva Vaša vozila kao i detaljnu specifikaciju korišćenja autoputeva. Na taj način dobijate uvid u kretanje i potrošnju Vaših vozila vezano za putarine. Без банкарска гаранција или депозит!

НЕМА ПЛАЌАЊЕ ОДНАПРЕД

Секое возило има пост-пејд TAG уред. Возилото еден месец ги користи автопатите во Србија без никакви плаќања.

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРЕМИН

Заедно со месечната фактура добивате и спецификација за сите поминувања поединечно за секој камион. На спецификацијата ги имате сите потребни информации за подобар увид во постигнатата потрошувачка.

ЕДНА ФАКТРА ЗА СИТЕ ВОЗИЛА

На почетокот на следниот месец добивате една фактура за сите возила. Ако ја платите фактурана навреме, остварувате право на попуст.

БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊА И ЛИМИТИ

Нашата понуда не е ограничена со бројот на возила или износот на вашата месечна потрошувачка. Имаме клиенти кои имаат 1 возило, но имаме и клиенти кои имаат над 100 возила.

ПЛАЌАЊЕ ДО 45 ДЕНА

Го возите цел календарски месец и ја плаќате сметката до 15-ти следниот месец.

УНИФИЦИРАНА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Една фактура за сите ваши возила со детални спецификации.

Без банкарска гаранција

Нема потреба да губите време со банката барајќи банкарска гаранција која веќе заработува пари.

БЕЗ ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАG УРЕД

Од возачите не се бара да го дополнуваат ТАГ уредот, и затоа не мора да им даваат пари или картички.

НЕМА ОГРАНИЧУВАЊЕ

TAG уреди немаат ограничување. Колку го користите автопатот,толку ќе плаќате според ценовникот на ЈП Путеви Србија.

Nema potrebe da gubite vreme sa bankom tražeći bankarsku garanciju koja Vas košta

Нема чекање на патарина

Финансиски поефикасно патување

Збирна фактура на крајот на месецот

Испратете бесплатно барање

Contact Form Demo

E-Box Logistic седиштето

Канцеларија во Србија

Канцеларија во Македонија

Канцеларија во Романија