You are currently viewing Sanitarna kontrola robe – Kako funkcioniše i zašto je bitna?

Sanitarna kontrola robe – Kako funkcioniše i zašto je bitna?

U ovom članku zaranjamo u svet sanitarne kontrole u kamionskom prevozu – vitalnom procesu koji osigurava sigurnost i kvalitet robe u pokretu. Od razmatranja razlika između sanitarnih, veterinarskih i fitosanitarnih inspekcija, do analize postupka sanitarne kontrole, ovaj tekst pruža temeljnu perspektivu o tome kako se sigurnost proizvoda održava tokom njihovog putovanja.

Osnovni pojmovi sanitarne kontrole

Sanitarna kontrola robe je ključan postupak u osiguravanju zdravstvene bezbednosti proizvoda, posebno onih koji su namenjeni ljudskoj upotrebi. Ovaj proces uključuje temeljnu proveru, testiranje i potvrdu sigurnosti proizvoda koji ulaze u tržišni lanac, bilo da su u pitanju uvoz, izvoz ili tranzit. Cilj sanitarne kontrole je zaštita zdravlja potrošača i prevencija širenja bolesti preko komercijalnih kanala.

Razlika između sanitarne, veterinarske i fitosanitarne inspekcije

Svaka od ove tri vrste inspekcije ima svoj specifičan fokus i oblast odgovornosti, što garantuje da se različite vrste robe pregledaju i odobravaju u skladu sa odgovarajućim zdravstvenim standardima. Osnovne razlike između sanitarne, veterinarske i fitosanitarne inspekcije su:

 • Sanitarna inspekcija: Fokusira se na proveru nove hrane, dijetetskih proizvoda, zamena za mleko, dijetetskih suplemenata, soli za ishranu ljudi, kao i vode za piće.
 • Veterinarska inspekcija: Odgovorna za proizvode životinjskog porekla, poput mesa i mlečnih proizvoda.
 • Fitosanitarna inspekcija: Bavi se proizvodima biljnog porekla, uključujući sveže voće i povrće, te drugim biljnim proizvodima.

Zakoni koji regulišu sanitarnu kontrolu

Zakonski okvir koji reguliše sanitarnu kontrolu u Srbiji temelji se na nekoliko ključnih zakona. Najvažniji među njima su Zakon o bezbednosti hrane, Zakon o veterinarstvu, i Zakon o zdravlju bilja. 

Ovi zakoni, zajedno sa pratećim podzakonskim aktima, definišu pravila i procedure za sanitarnu kontrolu, postavljaju standarde za bezbednost hrane i regulišu odgovornosti različitih inspekcijskih službi. Oni takođe propisuju način na koji se vrši inspekcija pri uvozu, izvozu i tranzitu robe, osiguravajući da se poštuju međunarodni standardi i prakse u ovoj oblasti.

Sanitarna dokumentacija

Sanitarna dokumentacija predstavlja ključni deo dokumentacije potrebne za bezbedan i zakonit prevoz robe. Ova dokumentacija obično uključuje:

 • Sanitarni/fitosanitarni sertifikat: Izdat od strane nadležnih zdravstvenih vlasti, potvrđuje da je roba prošla potrebne sanitarne kontrole.
 • Rezultati laboratorijskih testova: Detaljni izveštaji koji pokazuju da roba zadovoljava sve zdravstvene i sigurnosne standarde.
 • Deklaracije o sastavu proizvoda: Sadrže informacije o sastojcima, nutritivnim vrednostima i potencijalnim alergenima.
 • Izveštaji o inspekcijskim proverama: Dokaz o redovnim pregledima od strane nadležnih inspekcijskih organa.

Faze sanitarne kontrole u kamionskom transportu

Kamionski transport robe obuhvata nekoliko ključnih faza sanitarnog nadzora koje osiguravaju zdravstvenu ispravnost i bezbednost proizvoda na svakom koraku.

 • Kontrola u fazi uvoza i tranzita: U ovoj fazi, pažnja se posebno usmerava na proizvode životinjskog i biljnog porekla. Proizvodi životinjskog porekla proveravaju se od strane granične veterinarske inspekcije, dok se hrana biljnog porekla podvrgava fitosanitarnoj inspekciji. Ukoliko je reč o mešovitoj hrani, odgovorne su i veterinarska i fitosanitarna inspekcija. Provera uključuje dokumentaciju, identifikaciju i fizički pregled pošiljki.
 • Kontrola u fazi izvoza: Slično kao u fazi uvoza, proizvodi životinjskog i biljnog porekla podležu detaljnim inspekcijama. Dodatni fokus se stavlja na vina i alkoholna pića koja se proveravaju od strane poljoprivredne inspekcije. Ovde je bitno osigurati da svi proizvodi ispunjavaju međunarodne standarde i zahteve zemalja uvoznica.
 • Primeri robe koja podleže sanitarnoj kontroli: Obuhvataju širok spektar proizvoda, uključujući sveže meso, mlečne proizvode, sveže voće i povrće, kao i prerađevine ovih proizvoda.

Postupak sanitarne kontrole

Od prijave pošiljke do saradnje s carinskim službama, ovaj postupak garantuje usklađenost robe sa zdravstvenim standardima, štiteći potrošače i poštujući zakonske propise. U nastavku, istražujemo najbitnije korake ove kontrole: prijavu, pregled robe i ulogu carine.

 • Procedura prijave i najave pošiljke: Odgovorno lice za pošiljku je dužno da najavi pošiljku na graničnom prelazu i podnese sve potrebne dokumente. Ovo uključuje sanitarne, veterinarske ili fitosanitarne sertifikate, u zavisnosti od tipa robe.
 • Detalji o pregledu robe i dokumentacije: Inspekcija na graničnom prelazu obuhvata pregled prateće dokumentacije, identifikaciju pošiljke i njeno fizičko pregledanje. Ako je potrebno, može se zahtevati i laboratorijsko testiranje.
 • Uloga carinske službe u procesu sanitarne kontrole: Carinska služba ima značajnu ulogu u procesu, jer ne dozvoljava ocarinjenje robe dok se ne obavi sanitarna kontrola i dok se ne dobiju odgovarajući sanitarni sertifikati. Carinska služba takođe sarađuje s inspekcijskim službama kako bi osigurala pravilan pregled i obradu robe.

Bitni aspekti sanitarne kontrole

U kontekstu međunarodnog transporta robe, neophodno je posvetiti pažnju specifičnim faktorima koji mogu uticati na sanitarnu kontrolu. Prvo, uslovi transporta, kao što su temperatura i vlažnost u kamionu, su od suštinskog značaja za očuvanje kvaliteta proizvoda, naročito kod prevoza lako kvarljive robe. 

Dalje, preciznost i kompletnost dokumentacije, uključujući sanitarne i fitosanitarne sertifikate, su ključni za lagano prelaženje granica. Konačno, preventivne mere protiv kontaminacije, poput pravilnog pakovanja i higijene, su neophodne za izbegavanje bilo kakvih sanitarnih problema koji bi mogli dovesti do zastoja ili odbijanja pošiljke.

Sanitarna kontrola: Ključ bezbednog transporta

Zaključujemo sa porukom o neophodnosti stroge primene sanitarnih propisa u kamionskom prevozu. Kroz ovaj članak, istakli smo kako su detaljni pregledi i pravilna dokumentacija ne samo zakonski zahtevi, već i pokazatelji profesionalnog pristupa prevozu. U tom duhu, firma E-Box Logistic stoji kao pouzdan partner, predan održavanju visokih standarda u industriji transporta.