You are currently viewing EORI broj – Šta je, čemu služi i kako ga dobiti
eori broj

EORI broj – Šta je, čemu služi i kako ga dobiti

Međunarodna trgovina je aktivnost koja uključuje kretanje robe kroz različite države. U ovom procesu potrebno je poštovati određene zakonske i carinske zahteve koji se razlikuju od zemlje do zemlje, a jedan od najvažnijih zahteva je EORI broj.

U ovom članku ćemo istražiti šta je EORI broj, čemu služi, kada je potreban i kako ga dobiti. Ako ste uključeni u transportnu logistiku i poslujete sa kompanijama unutar Evropske unije ili Ujedinjenog Kraljevstva, važno je da razumete ulogu EORI broja i kako on može da utiče na vaše poslovanje.

Tabela sadržaja

  1. Šta je EORI broj?
  2. Čemu služi EORI broj?
  3. Kako izgleda EORI broj?
  4. Kako dobiti EORI broj?
  5. Značaj EORI broja za transportne kompanije u Srbiji

Šta je EORI broj?

EORI broj (Economic Operators Registration and Identification Number) je identifikacioni broj koji carinski organi dodeljuju privrednim subjektima trećih zemalja za obavljanje transporta robe preko granica Evropske unije. 

Dakle, EORI broj je obavezan za sve kompanije, ali i fizička lica sa sedištem van Evropske unije koja obavljaju uvozne ili izvozne aktivnosti unutar njenih granica. EORI broj važi u celoj Evropskoj uniji i nije obavezan ako se bavite transportom robe van EU.  

Od 1. Januara 2021 godine, usled Brexita, kompanije koje uvoze ili izvoze robu iz Ujedinjenog Kraljevstva moraju takođe posedovati UK EORI broj.

Čemu služi EORI broj?

Korišćenjem ovog identifikacionog broja obrada informacija na carini je bezbednija, stoga je reč o ključnom dokumentu u odnosima privrednih subjekata i carine. Drugim rečima, ne možete se baviti međunarodnim uvozom i izvozom bez posedovanja EORI broja.   

Osim toga, EORI broj je takođe neophodan za sve carinske procedure u vezi sa međunarodnom trgovinom, kao što su: 

  • dobijanje dozvola za uvoz ili izvoz
  • prijavljivanje za posebne carinske procedure
  • izdavanje transportnih dokumenata
  • podnošenje carinskih deklaracija

Kako izgleda EORI broj?

EU EORI broj se sastoji iz dva dela: kod zemlje države članice koja ga je izdala, nakon kojeg sledi šifra koja je jedinstvena za državu članicu. Na primer, holandski EORI broj se sastoji od slova NL iza kojih sledi 9 cifara, a tih 9 cifara su fiskalni kod vaše kompanije.

EORI broj UK je sličan EORI broju EU – slova GB iza kojih sledi broj od dvanaest cifara, zasnovan na PDV broju vaše kompanije. 

Kako dobiti EORI broj?

Da biste dobili EORI broj neophodno je da podnesete zahtev za dodelu identifikacionog broja za carinsko poslovanje u Evropskoj Uniji, i to u državi članici u kojoj nameravate svoje prvo carinjenje. Postupak registracije može da traje nekoliko dana, a pošto dobijete broj nije potrebno da se registrujete u drugoj državi članici EU

Važno je napomenuti da iako se proces prijave za EORI broj može razlikovati u svakoj zemlji, većina zemalja EU ima online proces prijave za EORI broj. Kontaktirajte carinski organ države koji će vam pružiti dodatne informacije i pomoć za dobijanje EORI broja. 

Značaj EORI broja za transportne kompanije u Srbiji

Transportne kompanije u Srbiji u velikoj meri posluju sa kompanijama iz država članica Evropske unije, pa se neretko dešavaju problemi pri transportu. 

Pre svakog carinjenja proverite da li kompanija sa kojom poslujete poseduje EORI broj. Ukoliko prodavac nikada nije poslovao van granica Evropske unije postoji šansa da nema identifikacioni broj, pa je potrebno upututi ga u proceduru kako bi smanjili čekanje kamiona na granici i poboljšali poslovnu efikasnost.