Niskogradnja

Mašine za zemljane radove se koriste za:

iskop

utovar

transport

istovar

ravnanje, nabijanje i razastiranje zemlje 

U ovu grupu mašina spadaju:

bager

buldožer

utovarivač

skreper

grejder

ravnjač

valjak

jež

vibracioni nabijač

Na svim pomenutim mašinama kompanija E-Box Logistic je ugrađivala GPS uređaje za nadzor vozila i pružala kvalitetnu uslugu svojim korisnicima. Na taj način naši klijenti imaju mogućnost da nadgledaju i optimizuju radne mašine na svojim gradilištima. Takođe, kontrola nivoa goriva i prosečna potrošnja mašina u niskogradnji je veoma bitna zbog sve većih zloupotreba od strane radnika/rukovalaca mašina.

Potrebna vam je logistička podrška za niskogradnju?