Slide 1

E-Box Logistic

Povraćaj PDV-a: Transportna logistika

Vratite novac brzo i smanjite birokratske probleme.

Zaboravite na komplikovane procedure koje su do sada imale firme iz Srbije i Makedonije prilikom podnošenja dokumentacije za povrat PDV-a iz inostranstva! E-Box kompanija na brz i jednostavan način rešava birokratske probleme u našim kancelarijama u Beogradu i Skoplju.

Pravna lica preko nas mogu vratiti PDV koji je vezan za transport (gorivo, putrine i prevoz putnika), učestvovanje na međunarodnim sajmovima, kao i hotelski smeštaj. Mi smo jedina kompanija u Srbiji koja može izvršiti povraćaj PDV-a do 15 dana od prijema dokumentacije!

Brzi povraćaj PDV-a (do 15 dana)

Pojednostavljena dokumentacija

Dostupnost agenata od 9h-17h za sva pojašnjenja

Laka i jednostavna procedura

Najniža provizija na tržištu

Kako funkcioniše saradnja sa nama

Potpisivanje ugovora o saradnji

Prvi korak u našoj proceduri je potpisivanje ugovora o saradnji sa našom firmom kao agentom za povrat PDV-a iz inostranstva.

Dostavljanje dokumentacije

Nakon toga dostavljate fakture za
troškove koji su nastali u inostranstvu i
za koje Vaša firma može ostvariti
refundaciju PDV-a.

Podnošenje zahteva

Kada je zahtev kompletan sa svim potrebnim fakturama, naša firma predaje zahtev za povraćaj PDV-a ino-državama.

Uplata PDV-a klijentima

U momentu predaje zahteva
ino-državama za povraćaj PDV-a, naša firma istog momenta Vama uplaćuje novac u visini zahtevanog PDV-a, umanjenog za našu proviziju.

Pošaljite besplatan upit

Contact Form Demo

E-Box Logistic centrale

Kancelarija u Srbiji

Telefon

Adresa

Veljka Dugoševića 54, Beograd

Email

Radno vreme

Kancelarija u Makedoniji

Telefon

Adresa

Ilindenska 32/4, Kavadarci

Email

Radno vreme