Alarmi i analize

Budite odmah obavešteni o svemu što se dešava u Vašoj floti koristeći alarme koje pruža naša platforma za GPS praćenje voznog parka.

Izveštaji i analize su sastavni deo E-Box GPS aplikacije za praćenje vozila. Analiziranjem podataka možete imati uvid u sva bitna dešavanja tokom rute. Analize se odnose na:

Analiza istorije kretanja

Analiza zadržavanja

Rad na leru

Prekoračenje brzine

Promena količine goriva

Obilazak lokacije (POI)

Alarme možete dobijati u realnom vremenu na email ili u web aplikaciji. Budite odmah obavešteni o sledećem:

prekoračenje brzine

broj obrtaja motora

pritisak papučice gasa

sipanje goriva

istakanje goriva

rad na leru

napon akumulatora

zadržavanje

naglo kočenje

dnevna / nedeljena / mesečna / godišnja kilometraža