Slide 1

E-Box Logistic

Пътни такси в Сърбия: Транспортна логистика

Напреднало решение за ефективна логистика по пътищата на Сърбия, с ползване на софистицирани GPS технологии. 

Електронно събиране на пътни такси в POSTPAID режима достъпно e само на юридически лица през нашата компания. Услугата подразбира инсталиране нa TAG устройство в POSTPAID режима на всички МПС на Вашата компания. Вашите МПС тогава могат безпрепятствено да се движат и ползват автомагистрали в Сърбия без каквито и да било ограничения. Получавате една месечна фактура за всичките Ви МПС, както и подробна спецификация за ползване на автомагистрали. По този начин получавате картина за движението и ползването на Вашите МПС във връзка с пътни такси. Без банкови гаранции и депозити!

БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПЛАЩАНЕ

Всяко МПС има post-paid TAG. Един месец МПС ползва автомагистрали в Сърбия без каквито и да било плащания.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ТРЪГВАНЕ

С месечна фактура получавате и спецификацията на всички търгвания поотделно за всеки камион. На спецификацията имате всички неопходими информации заради по-добър обзор на реализирания разход.

ЕДНА ФАКТУРА ЗА ВСИЧКИ МПС

В началото на следващия месец получавате една фактура за всички МПС. Ако платите фактурата навреме, придобивате право на отстъпка.

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ И ЛИМИТИ

Нашата оферта не е ограничена с брой на МПС нито с размер на Вашият месечен разход. Имаме клиентите които имат 1 МПС, но имаме и клиентите които имат повече от 100 МПС.

ПЛАЩАНЕ ДО 45 ДНИ

Движете се през целия календарски месец, a платете фактурата до 15. в следващия месец.

ОБЕДИНЕНА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Една фактура за всичките Ваши МПС с подробна спецификация.

Без банкови гаранции

Няма нужда да губите време с банка търсейки банкова гаранция която струва.

БЕЗ ЗАРЕЖДАНЕ НА TAG

Шофьорите не са длъжни да дозареждат tag устройство и с това не трябва на шофьорите да давате пари или карти.

БЕЗ ЛИМИТИ

TAG устройства нямат лимити. Колкото ползвате автомагистрали, толко ще платите по ценоразписанието на Публично предприятие Пътеви Сърбия (JP Putevi Srbije).

Няма нужда да губите време с банка търсейки банкова гаранция която струва

Без чакане на пункта

Финансово по-ефективни пътувания

Зборна фактура към края на месеца

Уговорете безплатна консултация

Contact Form Demo

E-Box Logistic централи

Офис в Сърбия

Офис в Македония

Офис в Румъния