Slide 1

E-Box Logistic

За нас

Разберете заради какво E-Box Logistic е надежден партньор в транспортна логистика.

За нас

Транспортна логистика е област на дейност която е отговорна за организиране на доставка на стоки по време на неяното преместване от мястото на производство до мястото на окочателна консумация по оптимална маршрутка за разрешено време с най- низки парични разноски.

Трудно е да се замисли бизнес който може да съществува, a тъкмо да се развива без превоз на различни стоки. Суровини трябва да бъдат доставени в производство, готови стоки до посредника, а от посредника до потребителя стоки трябва да бъдат доставени навреме. Трябва да се организират всички движения, намалявайки разноските до минимум– това е главна задача на транспортна логистика. 

E-Box logistic занимава се с решаване на проблеми на транспортни фирми с форма на напреднали софтуерни и хардуерни решения. Намаляване на разноски, по-голяма гъвкавост, мащабируемост, оптимална дейност и прости процедури станаха ключови в логистика.  

Започнахме с работа към края нa 2018 година когато образувахме екипа на нашата фирма и тръгнахме с работата.

Първият проект на нашата фирма е плащане на пътни такси в POST-PAID режима в Сърбия. Първите договори бяха с реномираните транспортни фирми.

2020 година e година на големи предизвикателства. Задвижихме проектът с плащане на пътни такси в Западна Европа със само едно E-Box устройство.

Нашата фирма след аквизиция превзела е фирмата LogiMaps GPS чиято услуга ще бъде част от нашата оферта.

Възстановяване на ДДС е задвижено от нашата фирма във второто тримесечие на 2022 година. Онова което ни различава от конкуренцията е офертата която има две опции за възстановяване на ДДС.

С тази оферта желаем да решим най-големия проблем на транспортните фирми. Планираме нашите клиенти с една карта да плащат нефтени продукти във всички страни на Западните Балкани и ЕС.

Уговорете безплатна консултация

Contact Form Demo

E-Box Logistic централи

Офис в Сърбия

Telefon

Adresa

Veljka Dugoševića 54, Beograd

Електронна поща

Radno vreme

Офис в Македония

Telefon

Adresa

Ilindenska 32/4, Kavadarci

Електронна поща

Radno vreme