Slide 1

E-Box Logistic

Пътни такси в ЕС: Транспортна логистика

Обезпечете бърза доставка , предоставите извънредно потребителен опит и образувайте положителна репутация на Вашата компания.

Плащане на пътни такси в ЕС с OBU устройства

До сега съществуваха две главни типове на пътни такси в Европейския Съюз:

  1. Пунктове за събиране на пътни такси където е необходимо шофьорът да спре и плати пътни такси с карта или с пари в брой
  2. Купуване на „винетки“ за да получите разрешение да се движите по пътищата на Европейския Съюз

С въвеждане на EETS (European Electronic Toll Service) през 2018 година, за първия път станало възможно плащане на пътни такси в ЕС само с една onboard единица (OBU).

OBU предоставя възможност за система за събиране на пътни такси ясно да идентифицира МПС което плаща пътни такси и по електронен път съхранява и обработва инфорамции, без нужда Вашият шофьор да спре. E-box Logistic предоставя Ви решението за събиране на пътни такси което е приспособено към нуждите на Вашата компания. Нашата компания НЕ ИЗИСКВА банковата гаранция но само е
достатъчен договор за сътрудничество.

* Достъпност на начин на плащане зависи от страна. Вижте карта на Европейския Съюз изберете страна за повече подробности.

ebox uredjaj

Предимства на EETS система

Самостоятелна инсталация OBU на предното стъкло од страна на шофьора само за няколко минути.

Зареждане чрез запалка за цигари или с трижилен кабел в МПС.

Проста промяна на OBU в рамките на транспортния парк – без връщане или посещане на работилница.

Информации специфични за страна могат да се внесат пряко на OBU, например, ръчна декларация на оса.

Автоматично държавно активиране и актуализиране на софтуера пряко на OBU чрез 'over the air' интерфейс.

Технологично независимо и надежно разпознаване на пътни такси за цяла Eвропа, засноваващо на постояно актуализирани стандарти.

Система за събиране на пътни такси в ЕС дизайниран за бъдещето

Всички данни за пътни такси на едно устройство

Без чакане на пункта

Финансово по-ефективни пътувания

Зборна фактура към края на месеца

Често задавани въпроси и тяхните отговори

EETS (European Electronic Tolling Service) e образувана за създаване на електронна услуга за събиране на пътни такси през Eвропа. Целтта е креиране на решение за събиране на пътни такси което на EETS потребители предоставя възможност да получат усторйството за събиране на пътни такси (On Board Unit, също „OBU“) от избрания провайдър на услуги („EETS провайдър“) който е компатибилен с всички системи на европейските райони за събиране на пътни такси през държавни граници. Всеки EETS провайдър подлеже на строги процедури на регистрация и сертификация, и неговата услуга трябва да бъде съгласно с всичките относителни регъламенти на ЕС и национални закони.

За събиране на пътни такси в Европа, на потребитела ще бъде необходима само една on- board единица (OBU) в бъдещето – вместо много различни. Благодарение на EETS, потребителят може да фактурира обезъщтения за различни области на събиране на пътни такси в Европа чрез ясна зборна фактура и само с един договарящи се партньор.

Уговорете безплатна консултация

Contact Form Demo

E-Box Logistic централи

Офис в Сърбия

Офис в Македония

Офис в Румъния