Slide 1

E-Box Logistic

Поврат на ДДВ: Транспортна логистика

Брзо вратете ги парите и намалете ги бирократските проблеми.

Заборавете на комплицираните процедури кои до сега ги имаа компаниите од Србија и Македонија при поднесување документи за поврат на ДДВ од странство! Компанијата E-Box брзо и лесно решава бирократски проблеми во нашите канцеларии во Белград и Скопје.

Преку нас правните лица можат да враќаат ДДВ поврзан со транспорт (гориво, патарини и превоз на патници), учество на меѓународни саеми, како и хотелско сместување. Ние сме единствената компанија во Србија врати ДДВ во рок од 15 дена од добивањето на документацијата!

Брзо враќање на ДДВ (до 15 дена)

Поедноставена документација

Достапност на агенти од 9 до 17 часот за сите појаснувања

Лесна и едноставна процедура

Најниска провизија на пазарот

Како функционира соработката со нас?

Потпишување на договор за соработка

Првиот чекор во нашата постапка е потпишување на договор за соработка со нашата компанија како агент за враќање на ДДВ од странство.

Поднесување на документација

После тоа доставувате фактури за
трошоци направени во странство за кои вашата компанија може да реализира поврат на ДДВ.
za koje Vaša firma može ostvariti
refundaciju PDV-a.

Поднесување барање

Кога барањето е комплетирано со сите потребни фактури, нашата компанија го доставува барањето за поврат на ДДВ до државите.

Плаќање на ДДВ на клиенти

Во моментот на поднесување
на барањето до странски земји за поврат на ДДВ, нашата компанија веднаш ви исплаќа пари во износ од потребниот ДДВ, минус нашата провизија.

Испратете бесплатно барање

Contact Form Demo

E-Box Logistic седиштето

Канцеларија во Србија

Телефон

Адреса

Veljka Dugoševića 54, Beograd

Е-пошта

Работно време

Канцеларија во Македонија

Телефон

Адреса

Ilindenska 32/4, Kavadarci

Е-пошта

Работно време